KIA (kleinschaligheidsaftrek) 2021

De KIA is een aftrekpost op de winst. Het bedrag dat aftrekbaar is, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Tabel hieronder geeft een duidelijk overzicht.

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.4000%
€ 2.401 t/m € 59.17028% van het investeringsbedrag
€ 59.171 t/m € 109.574€ 16.568
€ 109.575 t/m € 328.721€ 16.568 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 109.574
meer dan € 328.7210%

Uitzonderingen:

 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
 • personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s en elektrische auto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland
 • bedrijfsmiddelen die van privévermogen overgebracht wordt naar het vermogen van de onderneming
 • investeringen waarvoor verplichtingen aangegaan wordt tegenover personen die behoren tot het huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden (Belastingdienst, 2021).

Indien een onderneming bestond uit een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma of een maatschap, dan wordt de aftrek anders berekend. Voor het bepalen van de aftrek wordt dan gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband en niet naar de investering van elke onderneming afzonderlijk. Iedere firmant of vennoot neemt het deel van de investering voor zijn rekening dat in verhouding is met zijn deel in de (over)winst. Voor toepassing van de investeringsaftrek mag er een andere verdeling toegepast worden. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • alle vennoten verdelen volgens hetzelfde criterium
 • de verdeling vindt plaats op redelijke basis (zie ‘Verdeling op redelijke basis’)
 • de verdeling geldt voor alle vormen van investeringsaftrek
 • de verdeling geldt voor alle vennootschappelijke investeringen van de deelnemers aan het samenwerkingsverband
 • bij de berekening van de desinvesteringsbijtelling mag u niet van een andere verdeling uitgaan dan bij de investeringsaftrek is gebruikt
 • een gezamenlijk verzoek waarin de verdeelsleutel is opgenomen en akkoord wordt gegaan met de voorwaarden, wordt ingediend voordat de aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van 1 van de deelnemers aan het samenwerkingsverband definitief vaststaat
0 Comments

0 reacties

Een reactie versturen

Blijf vooroplopen en meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Bedank voor je aanmelding! Je ontvangt binnen elke minuten een bevestigingsmail.